Đài truyền hình Việt Nam đưa tin về triển lãm “Nguyễn Minh và Phố”