Triển lãm ‘Phố’ và thông điệp của họa sĩ trẻ – vtc.vn