Triển lãm Đa Diện 6: Những tác phẩm ra đời trong giãn cách – vtv.vn