Hoạt động – Truyền thông

Hình ảnh “Phố” Hà Nội mới mẻ tại triển lãm “Nguyễn Minh và Phố” – tuoitrethudo.com.vn

TTTĐ- Triển lãm “Nguyễn Minh và Phố” của họa sĩ trẻ Nguyễn Minh diễn ra tại tại Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ nay cho đến hết 25/9.

Read More