Đa diện 6

Loading Events

Đa diện 6

11/01/2021 @ 09:00 sáng - 11/07/2021 @ 05:30 chiều

01 Th11 09:00 sáng - 05:30 chiều

Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam – Nhà triển lãm 29 Hàng Bài

Details

Organizer

Venue

Trung tâm triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam – Nhà triển lãm 29 Hàng Bài

29 Hàng Bài
Hanoi, Hoàn Kiếm Viet Nam

+ Google Map
  • Phone:
    02438252781