Cô Gái Phương Đông

Cô Gái Phương Đông

Project Details

  • Sơn dầu

  • 2022

  • 40x50cm