Vùng Xanh 5 (Hà Nội những ngày giãn cách)

Vùng Xanh 5 (Hà Nội những ngày giãn cách)

Project Details

  • Sơn dầu trên giấy bìa ép

  • 2021

  • 23x52cm