Hình ảnh “Phố” Hà Nội mới mẻ tại triển lãm “Nguyễn Minh và Phố” – tuoitrethudo.com.vn